Bộ Tài chính ban hành chỉ thị tăng cường bình ổn giá cuối năm Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Giải trình, làm rõ một số ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại chương trình Kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, công tác điều hành kinh tế - xã hội năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 đạt kết quả tốt. Trong đó, năm 2023, tăng trưởng GDP là 5,05%, xuất nhập khẩu đạt 683 tỷ USD, thu ngân sách vượt 8,2%, bội chi ngân sách dưới 4%. Theo Bộ trưởng, những kết quả điều hành kinh tế - xã hội thời gian qua cần được ghi nhận và tiếp tục thúc đẩy.

Về giảm trừ gia cảnh, thuế thu nhập cá nhân, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/1/2009, quy định mức giảm trừ đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu lý do chưa điều chỉnh giảm trừ gia cảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại Quốc hội. (Ảnh: MT)

Khi sửa đổi Luật này năm 2013, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để điều chỉnh.

Đến năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay, với những người có một người phụ thuộc thì thu nhập từ 17 triệu đồng trở lên mới phải nộp thuế thu nhập. Người có hai người phụ thuộc thì có thu nhập trên 22 triệu đồng mới phải nộp thuế thu nhập.

Bộ trưởng cho biết, hiện chưa trình điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này do so với số liệu của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân hiện nay là 4,96 triệu đồng. Như vậy giảm trừ để nộp thuế là 11 triệu đồng cao hơn mức thu nhập bình quân 2,2 lần, trong khi ở các nước trên thế giới là dưới 1 lần. Bên cạnh đó, CPI theo số liệu của Tổng cục Thống kê chưa đạt biến động trên 20% để thực hiện điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Bộ Tài chính đang thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hiện nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào Kỳ họp tháng 10/2025, thông qua vào Kỳ họp tháng 5/2026. Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định làm ngay trong năm nay để thông qua vào tháng 5/2026, thì Bộ Tài chính sẽ chấp hành, xin ý kiến đại biểu Quốc hội, nhân dân để đưa ra các quy định phù hợp.