Công ty cổ phần Đồng Tâm bị hủy tư cách đại chúng Bộ Tài chính ra công điện khẩn để "cứu" thị trường trái phiếu doanh nghiệp Thêm 2 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm lĩnh vực chứng khoán
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 bị xử phạt vì phát hành cổ phiếu “chui”
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 bị phạt tiền 100 triệu đồng do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty đã không công bố thông tin báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2020, BCTC kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2020, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Cùng với đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 còn bị phạt tiền 250 triệu đồng do hành vi chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN. UBCKNN ghi rõ, công ty đã thực hiện 1 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021 để tăng vốn từ 35 tỷ đồng lên 65 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 bị phạt là 350 triệu đồng.