Chứng khoán hôm nay: Áp lực rung lắc có thể xuất hiện Chứng khoán: VN-Index tiếp đà hồi phục mạnh mẽ bất chấp cung tăng mạnh [Infographic] 6 doanh nghiệp, cá nhân bị xử phạt liên quan đến lĩnh vực chứng khoán
Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bị xử phạt 210 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 989/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (địa chỉ trụ sở chính: 68 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lý do Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bị xử phạt là do đã bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo (ngày 10/12/2021, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã công bố thông tin về việc bán 20.066 cổ phiếu quỹ theo công văn số 254/CV-SVC ngày 10/12/2021 (kèm theo Thông báo số 253/TBSVC ngày 10/12/2021 và Nghị quyết HĐQT số 48/NQ-HĐQT-SVC ngày 10/12/2021). Ngày 21/1/2022, Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn đã công bố thông tin về thay đổi số cổ phiếu đang lưu hành (sau khi bán 9.566 cổ phiếu quỹ) theo Công bố thông tin số 19/CV-SVC ngày 21/1/2022. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán số cổ phiếu quỹ nêu trên của Công ty).

Cùng với đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục phạt Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn số tiền 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, vì không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn bị phạt là 210 triệu đồng.