Kịch bản nào cho thị trường chứng khoán? Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình 134 bị xử phạt vì phát hành cổ phiếu “chui” Công ty cổ phần Đồng Tâm bị hủy tư cách đại chúng
Công ty cổ phần Thép Pomina bị phạt hơn 300 triệu đồng
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Công ty Pomina bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022 thông qua vay vốn và thực hiện các giao dịch khác của Công ty cổ phần Thép Pomina).

Tiếp đó, Công ty Pomina bị phạt thêm 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch (Công ty công bố thông tin sai lệch tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty, cụ thể: Theo thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 đã soát xét, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Công ty có khoản giao dịch với bên liên quan là Công ty Thép Việt - Công ty mẹ của Công ty, ông Đỗ Xuân Chiểu - Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và các đối tượng liên quan khác.

Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty trình bày là không có giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ).

Ngoài việc phạt số tiền trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu Công ty Pomina phải cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Công ty Pomina còn bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Công ty chỉ có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập trên tổng số 6 thành viên Hội đồng quản trị).

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty Pomina là 335 triệu đồng.