Giá xăng dầu giảm mạnh, chi phí logistics không thể neo cao Không để xảy ra tình trạng thiếu năng lượng, xăng, dầu Biến động giá dầu và kịch bản ứng phó

Theo Sở Công thương TP.HCM, hiện nay với những tác động của thị trường xăng dầu thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến nguồn cung ứng và hoạt động phân phối xăng dầu trên địa bàn Thành phố. Đồng thời qua trao đổi, nắm bắt thông tin tình hình kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố còn những khó khăn nhất định trong hoạt động kinh doanh và tạo nguồn khi giá biến động tăng giảm với biên độ lớn trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng dầu tại TP.HCM.

Trước tình hình đó, ngành công thương Thành phố đã thực hiện cũng như tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM nhiều giải pháp quan trọng. Cụ thể, để theo dõi, nắm bắt tình hình thị trường cung cầu xăng dầu trên địa bàn, Sở Công thương đã đề nghị các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý chủ động nguồn cung, duy trì việc cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối và thương nhân nhượng quyền thương mại, tổng đại lý, đại lý xăng dầu, đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc duy trì hoạt động, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng, bảo đảm việc bán hàng không bị gián đoạn.

Đảm bảo ổn định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP.HCM
TP.HCM đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để ổn định nguồn cung xăng dầu trên địa bàn.

Đồng thời vào ngày 5/9 vừa qua, Đoàn công tác của UBND TP.HCM đã thăm làm việc với Công ty xăng dầu khu vực II – TNHH MTV (Petrolimex Sài Gòn), đề nghị Công ty tiếp tục chủ động nguồn hàng để đảm bảo cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong thời gian tới, góp phần đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu và thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố.

Đáng chú ý, Sở Công thương đã thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Qua kiểm tra, làm việc với 46 doanh nghiệp là thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu có trụ sở hoạt động trên địa bàn TP.HCM ghi nhận đa số các doanh nghiệp có tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo báo cáo của Sở Công thương TP.HCM: Tính đến ngày 13/9/2022 trên địa bàn TP.HCM có 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu, 60 thương nhân phân phối, 1 thương nhân làm tổng đại lý và 29 đại lý bán lẻ. Tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân trên địa bàn TP.HCM đạt 6.880 m3/ngày, trong đó xăng A95 đạt 3.660 m3/ngày, xăng E5 đạt 2.059 m3/ngày, dầu các loại đạt 1.161 m3/ngày.