Việt Nam 2 năm thực thi EVFTA: Từ góc nhìn doanh nghiệp Lao động Việt tại Nhật thích ứng với đồng yen yếu: Cần hỗ trợ kịp thời Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tuần hàng OCOP - Sản vật Việt Nam, phát triển và hội nhập”

Trong số đó có 224 địa chỉ IP của cơ quan, tổ chức nhà nước (20 địa chỉ IP bộ/ngành, 204 địa chỉ IP tỉnh/thành). Trong tháng 10, Hệ thống kỹ thuật đã ghi nhận có 1.768 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Các chuyên gia an ninh mạng nhận xét, số lượng điểm yếu, lỗ hổng nêu trên là rất lớn.

Địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet giảm
Số lượng địa chỉ IP nằm trong mạng botnet

Cục An toàn thông tin đã chỉ đạo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia triển khai đánh giá, xác định các lỗ hổng nguy hiểm, có ảnh hưởng trên diện rộng và hướng dẫn các bộ/ngành khắc phục. Đặc biệt, có một số lỗ hổng đã và đang được các nhóm tấn công lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công APT.

Bên cạnh các điểm yếu/lỗ hổng ghi nhận, Hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia còn phân tích và phát hiện nhiều máy tính của cơ quan nhà nước có kết nối đến địa chỉ IP/Domain nghi ngờ độc hại do các phần mềm phòng chống mã độc đã ghi nhận. Thống kê Top 4 kết nối nghi ngờ phát sinh trong tháng là: disorderstatus.ru; sunvn.net; atomictrivia.ru và differentia.ru.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 07/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam, Cục An toàn thông tin đã giao Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia hỗ trợ 13 doanh nghiệp có giải pháp giám sát an toàn thông tin thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu theo văn bản 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Đến hết tháng 10/2022 đã có 87 đơn vị (63 tỉnh/thành, 24 bộ/ngành) triển khai công tác giám sát an toàn thông tin và thực hiện kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Trong tháng 10/2022, thông qua kết nối chia sẻ dữ liệu giám sát từ 87 đơn vị, Hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia ghi nhận 66/87 đơn vị có kết nối chia sẻ dữ liệu tương đối đầy đủ, 21/87 đơn vị bị mất kết nối chia sẻ dữ liệu.