Công nhân chọn làm thời vụ để có lương cao Giảm số năm đóng bảo hiểm xuống 15 năm – Người lao động phấn khởi
Điều kiện để được hưởng chế độ thai sản
Ảnh minh họa.

- Nội dung chị hỏi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Khoản 1, 2, Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Về điều kiện hưởng, người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 9, Thông tư số 59/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 hướng dẫn chi tiết về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng BHXH thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

Như vậy, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản là chị phải tham gia BHXH bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp, tại thời điểm sinh con, nếu chị đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản và đã ngừng tham gian BHXH thì chị có thể thanh toán trực tiếp chế độ này tại cơ quan BHXH quận/huyện nơi cư trú hoặc nơi có hộ khẩu thường trú.

B.D/laodongthudo.vn