Hà Nội đẩy mạnh chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại Hai tháng đầu năm, Hà Nội thu từ du lịch ước đạt 13.200 tỷ đồng Việt Nam đón hơn 1,8 triệu lượt khách quốc tế trong hai tháng đầu năm
Doanh thu du lịch lữ hành hai tháng đầu năm 2023 ước đạt 4.700 tỷ đồng
Nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động khai xuân thu hút số lượng lớn khách du lịch.

Nguyên nhân được chỉ ra là do năm nay nhiều tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động khai xuân thu hút khách du lịch trong khi cùng kỳ năm trước không tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Doanh thu hai tháng đầu năm 2023 của một số địa phương so với cùng kỳ năm trước như Hải Phòng gấp 17,5 lần; Tây Ninh gấp 15,9 lần; Đà Nẵng gấp 7,1 lần; Hà Nội gấp 3,1 lần; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 84,4%; Lạng Sơn tăng 27,1%; Ninh Bình tăng 17,8%...

Số liệu thống kê cũng cho thấy khách quốc tế đến Việt Nam trong hai tháng đầu năm bằng đường hàng không đạt 1.636.200 lượt người, chiếm 90,7% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 37,8 lần cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 đạt 933.000 lượt người, tăng 7,1% so với tháng trước và gấp 31,6 lần so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Tính chung hai tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt 1.804.100 lượt người, gấp 36,6 lần cùng kỳ năm trước nhưng vẫn chưa bằng 60% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong tổng số hơn 1.804.100 lượt khách quốc tế đến Việt Nam 2 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không chiếm 90,7%; bằng đường bộ đạt 154.900 lượt người, chiếm 8,6% và bằng đường biển đạt 13.000 lượt người, chiếm 0,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống hai tháng đầu năm 2023 ước đạt 109.100 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hai tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương ghi nhận dấu hiệu tăng tốt như Đà Nẵng tăng 114,7%; Khánh Hòa tăng 65,7%; Quảng Ninh tăng 47,7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 45,1%...