Đề nghị bổ sung vốn cho 2 dự án giao thông lớn tại tỉnh Đồng Nai Đồng Nai thu hút nguồn vốn lớn đầu tư vào công nghệ cao Đồng Nai phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch

Theo đó, dự án khu đô thị Đại Phước (Phong Phú Riverside) có quy mô hơn 75ha, hiện trạng khu đất bao gồm đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất giao thông và đất sông suối.

Khi triển khai dự án dự kiến sẽ thực hiện thu hồi đất, tài sản giải toả khoảng 245 hộ dân, trong đó có khoảng 61 căn nhà phải giải tỏa di dời. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 7,8 ngàn tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 710 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm theo quy định của Luật Đầu tư (kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư).

Đồng Nai: Phê duyệt hồ sơ năng lực nhà đầu tư dự án khu đô thị 7,8 ngàn tỷ đồng tại huyện Nhơn Trạch
Dự án khu đô thị Đại Phước vừa được UBND tỉnh Đồng Nai quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Thời gian thực hiện 6 năm kể từ khi nhà đầu tư được lựa chọn, công nhận và giao thực hiện dự án. Cụ thể sau 2 năm, nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục về xây dựng; sau 4 năm hoàn thành các thủ tục về đất đai, xây dựng và đến hết năm thứ 6 hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án vào kinh doanh theo quy định.

Về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp là hơn 1,1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định trên cơ sở các số liệu tài chính trong báo cáo tài chính của nhà đầu tư năm 2022 đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán và báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật đã được kiểm toán. Trường hợp nhà đầu tư là tổ chức mới thành lập trong năm, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào báo cáo tài chính đã được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm toán trong khoảng thời gian kể từ thời điểm thành lập đến trước thời điểm đóng thầu hoặc báo cáo tài chính giữa niên độ tại thời điểm gần nhất trước thời điểm đóng thầu.