Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới Ưu tiên tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học

Theo báo cáo về việc xây dựng Nghị quyết "Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi" của Bộ GD&ĐT, hiện nay, tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi trên toàn quốc đạt 93,1%; riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi huy động đạt tỷ lệ 99,8% (còn khoảng 300.000 trẻ mẫu giáo chưa được ra lớp, tương ứng 6,9% trẻ mẫu giáo). Có 32/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ huy động trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi đạt từ 95% trở lên.

Dự báo cả nước thiếu hơn 55.400 biên chế giáo viên mầm non
Bộ GD&ĐT dự báo, đến năm 2030, cả nước có thể thiếu 55.416 biên chế giáo viên mầm non. Ảnh minh họa.

Theo dự báo dân số độ tuổi của Tổng cục Thống kê, đến năm 2030 chỉ có 7/63 tỉnh, thành phố tăng dân số trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi (trên 176.000 trẻ). Các tỉnh còn lại đều có xu hướng giảm.

Căn cứ vào số liệu dự báo dân số độ tuổi của Tổng cục Thống kê, đồng thời theo dự báo kế hoạch phát triển giáo dục mầm non của các tỉnh, thành phố đã ban hành, đến năm 2030, số lớp mẫu giáo có xu hướng giảm chung do dân số giảm. Tuy nhiên, có một số tỉnh tăng dân số nên sẽ tăng lớp mẫu giáo cục bộ ở một số địa phương, dự báo tăng 1.831 lớp.

Trước những số liệu trên, Bộ GD&ĐT đã đưa ra dự báo về nhu cầu bố trí đội ngũ giáo viên mầm non. Trong đó, Bộ GD&ĐT dự báo số lượng biên chế còn thiếu đến năm 2030 là 55.416 biên chế.

Bộ Chính trị đã giao theo Quyết định số 72-QĐ/TW 13.015 biên chế giáo viên mầm non, còn 26.522 chỉ tiêu sẽ được Bộ Chính trị tiếp tục giao trong giai đoạn 2024 - 2026. Số liệu biên chế chưa sử dụng của các tỉnh, thành phố (đến thời điểm tháng 8/2023) còn khoảng 28.413 chỉ tiêu chưa tuyển. Như vậy, tổng biên chế sẽ còn đến năm 2026 là 54.935 chỉ tiêu (trong đó: 28.413 chỉ tiêu chưa dùng và 26.522 chỉ tiêu Bộ Chính trị chưa giao theo Quyết định số 72-QĐ/TW).

Bộ GD&ĐT nhận định khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng giáo viên mầm non bỏ việc. Trong khi đó việc tuyển dụng giáo viên mầm non ở nhiều địa phương không đáp ứng được nhu cầu do áp lực công việc của giáo viên mầm non rất lớn, thời gian làm việc dài, thu nhập thấp.

Để có cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu về nguồn lực thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo, Bộ GD&ĐT đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi và dự thảo Nghị định triển khai thực hiện Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết có quy định cơ chế, chính sách để đảm bảo các nguồn lực thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo, trong đó có chính sách cho đối tượng trẻ em yếu thế; chính sách, cơ chế cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; cơ chế chính sách để đầu tư cho vùng khó khăn và xã hội hóa, khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập.

T.P