Thường xuyên theo dõi tình hình người lao động tại Công ty Thành Bưởi Hơn 5.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Ngày hội việc làm đến với lao động nữ Sắp diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024

Cụ thể, trong quý này có 933 nghìn người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động, tăng 26,4 nghìn người so với quý trước, và tăng 47,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động quý I là 2,03%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với quý trước, và tăng 0,09 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 1,20%; khu vực nông thôn là 2,58%.

Cũng trong quý này, số người thiếu việc làm trong độ tuổi lao động ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 459,5 nghìn người, chiếm 49,3%, tăng 64,5 nghìn người so với quý trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 205,5 nghìn người, chiếm 22,0%, giảm 64,1 nghìn người; khu vực dịch vụ là 268,0 nghìn người, chiếm 28,7%, tăng 26,0 nghìn người.

Gia tăng tỷ lệ người thiếu việc làm
Ảnh minh họa

Tỷ lệ thiếu việc làm tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước, song tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động có giảm, theo quy luật thường thấy ở quý có Tết Nguyên đán. Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý I là 2,24%, giảm 0,02 điểm phần trăm so với quý trước, và giảm 0,01 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực thành thị là 2,64%; khu vực nông thôn là 1,99%.

Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (từ 15 - 24 tuổi) vẫn ở mức cao và có xu hướng tăng. Tỷ lệ này trong quý I là 7,99%, tăng 0,37 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,38 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 10,18%; khu vực nông thôn là 6,87%. Tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo ở khu vực nông thôn là 12,8%, khu vực thành thị là 8,3%; nữ thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo là 12,5%; nam là 9,7%.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là ở nhóm tuổi từ 15 - 24 tuổi vẫn tiếp tục là thách thức đối với thị trường lao động của Việt Nam. Kết quả một báo cáo của Bộ LĐTBXH cũng cho thấy, bình quân cứ 10 thanh niên thì có 1 thanh niên bị thất nghiệp, lao động trẻ cũng có nguy cơ mất việc cao gấp 3 lần so với những nhóm khác.