Hà Nội có thêm điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại quận Ba Đình Doanh nghiệp ngành dệt may đang phải đối diện nhiều khó khăn Các sản phẩm công nghệ số make in Viet Nam là hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số
Giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp
Lãnh đạo huyện Phúc Thọ tham quan khu giới thiệu sản phẩm làng nghề của huyện.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn, Phúc Thọ là huyện nông nghiệp, được Thành phố quy hoạch là vành đai xanh của Thủ đô. Do đó, phát triển nông nghiệp được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện đã có nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững. Đến nay, huyện đã xây dựng được các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung có hiệu quả kinh tế cao như: vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng chuyên canh rau, vùng trồng cây ăn quả, vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.

Để nâng cao thương hiệu và tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn, huyện đã tích cực phối hợp các Sở, ngành để tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu…

Tuần lễ giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp và Hội chợ hoa Xuân là những hoạt động thiết thực nhằm quảng bá sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP và sản phẩm nông nghiệp của huyện; tạo điều kiện hỗ trợ để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện có cơ hội kết nối, giới thiệu, quảng bá sản phẩm; tạo việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục xây dựng, nhân rộng mô hình nông nghiệp, phát triển nhãn hiệu thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề gắn liền du lịch sinh thái và xây dựng nông thôn mới; đồng thời, tiếp tục tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của huyện.