Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn Hà Nội đẩy mạnh chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại

Trong đó, Thành phố đã tạo việc làm cho 10.257 lao động từ xét duyệt hộ gia đình vay vốn từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội ước cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hà Nội với số tiền là 499,6 tỷ đồng.

Thành phố cũng đưa 728 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc; giải quyết việc làm cho 3.443 lao động thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm; tự tạo việc làm và qua tư vấn, giới thiệu việc làm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố là 30.142 lao động.

Hà Nội: Hơn 15.000 lao động được giải quyết việc làm trong tháng 3
Tư vấn cho người lao động tại một phiên giao dịch việc làm của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

Riêng tháng 3, Thành phố giải quyết việc làm cho 15.703 lao động, kết quả giải quyết việc làm quý 1/2023 tương đương cùng kỳ năm 2022.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 53 phiên giao dịch việc làm (trong đó có 1 phiên giao dịch việc làm chuyên đề việc làm bán thời gian) với 1.557 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 28.336 người; tổng số lao động được phỏng vấn là 10.946 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 3.443 lao động.

Thành phố quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 14.295 trường hợp với số tiền 427 tỷ đồng; tư vấn giải quyết việc làm cho 12.603 người; hỗ trợ học nghề cho 232 người, số tiền hỗ trợ học nghề là 1,03 tỷ đồng.

Cùng với đó, thẩm duyệt, chấp thuận vị trí việc làm của người nước ngoài lao động tại Việt Nam cho 1.415 lượt doanh nghiệp với 2.202 vị trí; cấp mới 1.489 giấy phép; cấp lại 193 giấy phép; gia hạn 88 giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thông báo miễn cấp 83 trường hợp người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động.

Ngoài ra, Thành phố đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Trước đó, nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập. Theo đó, thành phố sẽ phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, các yếu tố của thị trường lao động được phát triển đồng bộ, hiện đại; Chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động được nâng cao.

Thành phố xác định, thị trường lao động đóng vai trò chủ động trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động của Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô và các địa phương khác trên cả nước, các nước trong khu vực và thế giới.