Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Thời gian qua, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm sáng kiến thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính bằng mã QR “động” tại các bộ phận “một cửa” thuộc quận Hoàn Kiếm trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Từ 1/6, bộ phận “một cửa” ở Hà Nội thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” quận Hai Bà Trưng.

Qua đánh giá của Tổ công tác các cơ quan chuyên môn của thành phố, việc thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt bằng mã QR “động” tại các bộ phận “một cửa” giúp giảm thao tác cho cán bộ, công chức; thuận tiện cho người dân, đối soát để nộp tiền vào kho bạc tự động, giảm thiểu các rủi ro khi lưu giữ tiền phí, lệ phí và minh bạch hơn trong quá trình giao dịch giữa công dân với cơ quan nhà nước.

Để nhân rộng mô hình, UBND thành phố chỉ đạo giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai ngay các giải pháp thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt đối với hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại bộ phận “một cửa” các cấp trên địa bàn thành phố từ ngày 1/6/2024, phấn đấu bảo đảm 100% giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR “động”.

Các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng tại bộ phận “một cửa” để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về các phương thức thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt khi thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các cấp, bảo đảm hiệu quả, nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm hướng dẫn quy trình thực hiện thanh toán phí, lệ phí bằng mã QR tại bộ phận “một cửa” các cấp để các đơn vị nghiên cứu, triển khai áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

H.P