Thêm doanh nghiệp bị phạt liên quan đến trái phiếu Không công bố thông tin, một doanh nghiệp bị xử phạt
HNX chấp thuận thêm hai mã chứng khoán lên sàn
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. (Ảnh: HNX)

Cụ thể, HNX sẽ chính thức đưa 80.250.000 cổ phiếu VFS của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt “lên sàn” HNX từ ngày 24/7/2023 với giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá) là 802.500.000.000 đồng.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 21.200 đồng/cổ phiếu.

HNX cũng chính thức đưa 100.000.000 cổ phiếu BHI của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội vào giao dịch trên thị trường UPCoM với giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch là 1.000 tỷ đồng từ ngày 21/7/2023.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.000 đồng/cổ phiếu.