NHNN yêu cầu các ngân hàng chưa dùng hết “room” tín dụng đẩy nhanh giải ngân Quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Tại buổi ký kết, đại diện lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam và NHNN khẳng định việc ký Quy chế phối hợp nhằm tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị. Kế thừa và phát triển từ Chương trình phối hợp số 01 giữa NHNN, Hội LHPN Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam từ năm 2016 về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và NHNN giai đoạn 2023 - 2027 được xây dựng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa NHNN và Hội LHPN trong việc thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, nâng cao hiệu quả hoạt động của NHNN và Hội LHPN trong thực hiện các chính sách về tài chính toàn diện, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội, các nguồn tín dụng khác để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn tín dụng phù hợp.

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng
Lễ ký Quy chế phối hợp giữa NHNN và Hội LHPN Việt Nam

Chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam và NHNN giai đoạn 2023 - 2027 gồm 04 nhóm hoạt động chính: Phối hợp triển khai hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các loại hình tín dụng khác; Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó tập trung vào giáo dục tài chính cho phụ nữ, góp phần hạn chế tín dụng đen; Nâng cao nhận thức và tiến tới thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; Tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông về hoạt động của hai bên, công tác an sinh xã hội và các hoạt động phối hợp khác.

Hai cơ quan đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp. Theo đó, bản kế hoạch đã cụ thể hóa các nội dung phối hợp thành các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị có liên quan thuộc NHNN và Hội LHPN Việt Nam.

Một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong giai đoạn phối hợp như: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách; Xây dựng đề án về hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tài chính toàn diện, tài chính vi mô; Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, truyền thông, chia sẻ thông tin; Xây dựng hệ thống dữ liệu về hoạt động vay vốn của khách hàng là phụ nữ; Tìm kiếm và vận động hỗ trợ của tổ chức quốc tế để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận dịch vụ tài chính; Công tác an sinh xã hội (tập trung phụ nữ nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn) và công tác cán bộ nữ; Thực hiện sơ kết giữa kỳ, tổng kết cuối kỳ đánh giá giai đoạn 05 năm (2023 - 2027) việc thực hiện Chương trình phối hợp.

Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng
Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú trao tặng 1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tôn tạo khu di tích Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam.

Cũng nhân dịp này, ngành Ngân hàng dành tặng 1 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ tôn tạo khu di tích Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam. Đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc thường trực NHNN, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ của ngành Ngân hàng cho Hội LHPN Việt Nam.