[Infographic] Hà Nội ước đón khoảng 1,48 triệu lượt khách du lịch trong tháng 9 Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất Hà Nội: Đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP trên TikTok
Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2

Hội thi Thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 là hoạt động sôi nổi, thiết thực trong đội ngũ công nhân lao động Thủ đô, là ngày hội đua tài của những người công nhân trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, nâng cao sức sáng tạo, mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Hơn nữa, hoạt động này còn tạo cơ hội để công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề; thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022) và hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10.