Khung chuyển đổi số VNPT cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Đa dạng, phong phú, tiện ích! Chuyển đổi số sẽ tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích các cơ sở giáo dục duy trì phương thức dạy học trực tuyến

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, để thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trên toàn quốc đã có 100% bộ, ngành, địa phương kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số; 100% bộ, ngành đã ban hành Kế hoạch/Đề án về chuyển đổi số.

Hơn 45.000 Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ người dân chuyển đổi số
Ảnh minh hoạ.

Trên thực tế triển khai, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành một số văn bản triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương, tổ chức các hoạt động phổ biến, bồi dưỡng tập huấn, tuyên truyền, xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, tài liệu phổ cập kỹ năng và tổ chức các khóa học trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà để Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai tại các địa phương.

Theo số liệu thống kê đến ngày 31/8, cả nước có 51/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 45.895 Tổ công nghệ số cộng đồng và 211.737 thành viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Để phát huy được vai trò, hiệu quả của các Tổ công nghệ số cộng đồng sau khi thành lập, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 4510/BTTTT-CĐSQG về việc triển khai Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Theo đó, nhằm tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với các địa phương trong các hoạt động chuyển đổi số nói chung và hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng nói riêng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, doanh nghiệp triển khai bồi dưỡng, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các địa phương theo hình thực trực tuyến và trực tiếp.