Chuyển đổi số đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo đột phá trong quản trị nhà trường Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng dạy và học

Các Sở GD&ĐT có nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” phù hợp với kế hoạch, đề án triển khai thực hiện tại địa phương.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục duy trì phương thức dạy học trực tuyến
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong GD&ĐT. (Ảnh minh họa)

Cùng đó, các Sở GD&ĐT tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tập huấn sử dụng cho đội ngũ giáo viên bảo đảm tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực tuyến (tổ chức các tiết dạy học, các hoạt động giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, hội thảo chuyên môn… bằng hình thức trực tuyến) đạt từ 2% đến 5% ở cấp Tiểu học; khuyến khích các cơ sở giáo dục duy trì phương thức dạy học trực tuyến đối với một số môn học, hoạt động giáo dục; chuẩn bị các phương án, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh không thể tổ chức dạy học trực tiếp.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành thực hiện bảo đảm mức chi tối thiểu 20% ngân sách địa phương cho giáo dục theo quy định; ưu tiên bố trí ngân sách địa phương, thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu của ngành Giáo dục và các dự án, đề án... để tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.