Tăng cường quản lý hóa đơn điện tử kinh doanh xăng dầu Ngăn chặn tình trạng gian lận hóa đơn điện tử Ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan thuế và phối hợp hiệu quả của các địa phương đã đưa việc áp dụng hóa đơn điện tử vào hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu dần đi vào nề nếp, đảm bảo minh bạch, công bằng với các thành phần kinh tế khác.

Theo Tổng cục Thuế, hiện nay, nhiều địa phương có tỷ lệ triển khai phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đạt cao như: Bắc Ninh đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 87%, Quảng Nam đạt 79%, Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 76%, Đắk Lắk đạt 75%, Quãng Ngãi đạt 74%, Hà Nội đạt 71%...

Hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng
(Ảnh minh họa: Đỗ Đạt)

Để đảm bảo 100% các cửa hàng xăng dầu trong cả nước thực hiện nghiêm theo tinh thần của Chính phủ về phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Cụ thể, Tổng cục Thuế giao Cục Thuế các địa phương tiếp tục giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng công chức quản lý để thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về hóa đơn điện tử tới từng doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu, để các doanh nghiệp hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo quy định.

Cơ quan thuế địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng.

Bảo Thoa