Chủ nhật 23/06/2024 22:45 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Ngăn chặn tình trạng gian lận hóa đơn điện tử
Chính thức áp dụng 100% hóa đơn điện tử từ 1/7
Ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Xem thêm