Đà Nẵng: Thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch ban đêm Đà Nẵng: Những dự án sẽ khởi công trong năm 2023

6 dự án căn hộ dự kiến mở bán năm 2023 ở Đà Nẵng