TP.HCM: Gần 62.000 doanh nghiệp nợ hơn 6.500 tỷ đồng BHXH [Infographics] Người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp tối đa lên đến 23,4 triệu đồng/tháng từ 01/7/2022 [Infographics] Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022
Infographic: Các trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023