[Infographic]: CPI tháng 4 giảm nhẹ so với tháng trước [Infographic]: Hà Nội: CPI tháng 2 tăng 2,41% so với cùng kỳ
[Infographic]: Chỉ số CPI tháng 5/2023 tăng 0,16% so với tháng trước