Tháng 10/2022 chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng 0,15% Sức mua có thể tăng mạnh trong 4 tháng cuối năm Cần phối hợp chặt chẽ các chính sách để kiểm soát lạm phát
[Infographic]: CPI tháng 12 giảm 0,15% so với tháng trước