Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường trái phiếu Hà Nội ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất Giá nhiều loại hàng hóa nguyên liệu đang bước vào chuỗi giảm kéo dài

Tuy nhiên có thể khẳng định rằng, sức mua của người tiêu dùng trong 4 tháng còn lại của năm nay sẽ tăng cao hơn những tháng của quý 2, quý 3 trước đây. Điều quan trọng nhất là các nhà kinh doanh bán lẻ có dự báo được nhu cầu thực sự có khả năng thanh toán trong các tầng lớp dân cư hay không?

Sức mua có thể tăng mạnh trong 4 tháng cuối năm
Sức mua 4 tháng cuối năm được dự báo có thể tăng cao hơn so với quý 2, quý 3 trước đây.

Trên thị trường hiện nay, mặc dù giá xăng, dầu đã giảm nhiều về mức 22.000 đồng-24.000 đồng/lít, tuy nhiên giá hàng hoá dịch vụ đã giảm nhưng chưa tương xứng với đà giảm của xăng, dầu. Tính bảo thủ về giá của một số tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh vẫn thể hiện. Do đó, sức mua chưa được cải thiện nhiều. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội 8 tháng đầu năm tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đóng góp chủ yếu là do doanh thu dịch vụ du lịch ăn uống tăng 48,1% so với cùng kỳ 2021.

Từ tình hình trên có thể dự báo cả năm nay mức tăng trưởng của bán lẻ dịch vụ sẽ dao động trong khoảng 14 đến 17%. Điều quan trọng là hệ thống phân phối quốc gia, các nhà, các kênh bán lẻ, các nhà sản xuất nhập khẩu hàng hoá có chuẩn bị hàng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng hay không? Có tổ chức phục vụ bán ra nhất là các thời điểm sức mua tăng cao. Về chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2022? 8 tháng đầu năm CPI (chỉ số giá tiêu dùng) bình quân đã tăng 2,58% so với cùng kỳ năm 2021.

Từ nay đến cuối năm, nếu giá xăng, dầu tương đối ổn định như trong tháng 9, giá điện chưa thay đổi, cung cầu hàng hoá nhất là hàng nông sản thực phẩm duy trì ở một mức giá hợp lý, lưu thông được thông suốt và thị trường không có những đột biến lớn thì khả năng CPI cả năm nay sẽ ở mức 3,7 đến 3,8% so với năm 2021.

Muốn đạt được chỉ tiêu Quốc hội giao cho cần có sự nỗ lực phấn đấu của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cộng với sự chỉ đạo kịp thời hiệu quả của Chính phủ trong những tháng cuối năm này. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối chính của nền kinh tế, thực hiện tốt chính sách tài khoá và tiền tệ, đẩy mạnh đầu tư công cải cách hành chính, chống tham nhũng và lãng phí, tất cả suy nghĩ và hành động tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 làm tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ hơn những năm tiếp theo.