Bỏ khung giá đất có khiến giá nhà, đất tăng? Cần cơ chế khai thông, mở lối cho dòng tiền vào bất động sản
Công khai thông tin quy hoạch cho người dân. (Ảnh: Ngọc Anh)
Công khai thông tin quy hoạch cho người dân. (Ảnh: Ngọc Anh)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ nguyên tắc quản lý đối với các dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất.

Thông tin về các quy hoạch liên quan đến đầu tư xây dựng, các cơ chế, chính sách về đầu tư của thành phố được cập nhật đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố, trang thông tin các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm công khai thủ tục hành chính, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính.

Cụ thể, Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; giải quyết thủ tục thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh nhiệm vụ lập quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết; chấp thuận tổng mặt bằng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cung cấp thông tin và giải quyết các thủ tục về chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và các thủ tục đầu tư khác theo quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chính sách quản lý về đất đai, môi trường; hướng dẫn và giải quyết các thủ tục về đất đai, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; hướng dẫn, công tác đo đạc và bản đồ.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã sẽ được mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất mà vốn dưới 2.500 tỷ đồng hoặc có quy mô sử dụng đất dưới 10ha trong khu vực các quận và dưới 25ha tại các khu vực còn lại.

Theo Minh Vân/nhandan.vn

https://nhandan.vn/ha-noi-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-du-an-dau-tu-kinh-doanh-co-su-dung-dat-post715950.html