Hà Nội: Thu ngân sách 6 tháng năm 2023 tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2022 Đến nửa đầu tháng 6/2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 287 tỉ USD 5 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 9,8 tỉ USD
[Infographic]: Hà Nội: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 6,3%