Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát sau khi FED tăng lãi suất Ngân hàng Nhà nước tăng một loạt lãi suất điều hành thêm 1% Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất hiện nay?
[Infographic] Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh các mức lãi suất