Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đầu tư kinh doanh có điều kiện Đồng hành cùng doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua khó khăn
[Infographic]: Những nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2023