Nhiều mặt hàng "nhóm tỷ USD" đi xuống, xuất khẩu khối FDI giảm 6,6% Những kinh nghiệm về giải ngân vốn đầu tư công [Infographic]: Tháng 1, Hà Nội thu hút 21,8 triệu USD vốn FDI
[Infographic]: Quý I/2023 vốn đầu tư tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023