[Infographic]: Những khoản tiền của người lao động sẽ tăng khi tăng lương cơ sở Tăng lương cơ sở sẽ kéo theo tăng mức đóng thuế thu nhập cá nhân Lương cơ sở tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023
[Infographic]: Từ 1/7/2023, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng