[Infographic]: Những thay đổi mới liên quan đến thuế thu nhập cá nhân 2023 Ngành Thuế Hà Nội tăng cường thu hồi nợ đọng, không để phát sinh nợ mới Sửa đổi thuế thu thập cá nhân đã rất cấp thiết
Tăng lương cơ sở sẽ kéo theo tăng mức đóng thuế thu nhập cá nhân
Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở tăng từ mức 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, thu nhập của người hưởng lương tăng theo. Nhiều người lao động đóng thuế thu nhập cá nhân tăng theo lương cơ bản này. (Ảnh minh họa: PD)

Hiện nay, sau khi bỏ khoản giảm trừ, người dân phải đóng Thuế thu nhập cá nhân trên số thu nhập thực tế còn lại. Các khoản giảm trừ gồm: Giảm trừ gia cảnh, khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện, khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Người làm công ăn lương có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở lên phải đóng thuế và mức giảm trừ gia cảnh cho mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Thuế thu nhập cá nhân dựa trên tiền công, tiền lương của người làm công ăn lương với 7 bậc đánh thuế, thấp nhất 5% và cao nhất 35%. Sau khi giảm trừ gia cảnh, mức thuế các bậc gồm: Thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống mức thuế 5%; từ 5-10 triệu đồng/tháng mức thuế 10%; trên 10-18 triệu đồng mức 15%; từ 18-32 triệu đồng nộp thuế 20%; từ 32-52 triệu đồng nộp thuế 25%; từ 52-80 triệu đồng nộp thuế 30% và trên 80 triệu đồng nộp thuế 35%.

Như vậy, sau khi tăng lương cơ sở, những người có thu nhập vượt mức 11 triệu đồng/tháng (không giảm trừ gia cảnh) bắt đầu phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Những người ở bậc thuế trên, căn cứ vào thu nhập thực tế để áp mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Theo Bộ Nội vụ, có 9 nhóm đối tượng được tăng lương, gồm: Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an Nhân dân và người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Như vậy, 9 nhóm đối tượng này sẽ căn cứ trên mức thu nhập thực nhận để tính tỷ lệ đóng thuế thu nhập cá nhân.