Tạo đà liên kết giữa du lịch và điện ảnh Độc đáo ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi ở Nha Trang Tìm hoài niệm trên những sạp báo giấy

Theo đó, tỉnh tập trung xây dựng và phát triển kinh tế ban đêm 4 lĩnh vực hoạt động, dịch vụ: Hoạt động văn hóa - vui chơi giải trí; dịch vụ ăn uống; dịch vụ mua sắm; dịch vụ du lịch.

Các hoạt động, dịch vụ tùy theo tính chất, khu vực sẽ được xác định khung thời gian hoạt động cụ thể ở từng khu vực nhằm đảm bảo an toàn xã hội để có cơ sở triển khai trong tương lai.

Hoạt động kinh tế đêm góp phần phát triển đa dạng sản phẩm du lịch Khánh Hòa (Ảnh: Hương Thảo)
Hoạt động kinh tế đêm góp phần phát triển đa dạng sản phẩm du lịch Khánh Hòa. (Ảnh: Hương Thảo).

Đề án đưa ra 2 giai đoạn phát triển: Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025: Thí điểm hoạt động kinh tế ban đêm với thương hiệu “New Khánh Hòa - New Nha Trang”, tầm nhìn biến Khánh Hòa trở thành điểm đến du lịch 24/7 hấp dẫn hàng đầu trong nước và khu vực.

Giai đoạn 2 dự kiến từ năm 2026 đến 2030: Hoàn thành định hướng, mô hình phát triển kinh tế ban đêm của tỉnh; tổ chức kêu gọi đầu tư, triển khai các dự án phát triển kinh tế ban đêm, trong đó xây dựng một số khu tổ hợp vui chơi, giải trí ban đêm riêng biệt, tách biệt khu dân cư, quy mô lớn.

Đề án cũng nêu ra những tác động về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và đề xuất các giải pháp, cơ chế quản lý và tổ chức thực hiện để phát triển kinh tế ban đêm tại tỉnh Khánh Hòa.