Xuất khẩu thịt gà: Rộng mở cánh cửa sang các thị trường khó tính Tăng tốcp xuất khẩu nông sản cuối năm Xuất khẩu tăng cao kỷ lục nhưng thiếu sự cân đối

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022 ngành Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 30,27 tỉ USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kì năm trước. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89,1%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 vượt 30 tỉ USD
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 vượt 30 tỉ USD. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 28 tỉ USD, giảm 1,4% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kì năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 303,42 tỉ USD, tăng 12,2% so với cùng kì năm trước. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93,7%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2022, Hoa Kì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 93,4 tỉ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 100,7 tỉ USD.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỉ USD (cùng kì năm trước nhập siêu 0,63 tỉ USD).