Ngày hội việc làm và tư vấn hướng nghiệp quận Cầu Giấy năm 2023 diễn ra vào 14/10 Hà Nội: 9 tháng, vượt kế hoạch năm về giải quyết việc làm Nâng cao kỹ năng nghề, duy trì việc làm cho người lao động

Thống kê kết quả công tác lao động 9 tháng năm 2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cho biết, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là khoảng 1,07 triệu người, giảm 13,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2023 là 2,28%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Bộ LĐTBXH đánh giá, hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trong các tháng đầu năm vẫn cao hơn so với số lao động bị mất việc, thôi việc. Cùng với đó, số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Lao động có việc làm tiếp tục tăng trong quý III/2023
Quý III/2023, thị trường lao động, việc làm tiếp tục phục hồi. Ảnh minh họa.

Ước năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 2,76%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 67,7%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 26,8%. Ước thực hiện năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 68%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 27 - 27,5%.

Thị trường lao động tiếp tục được phục hồi, lực lượng lao động, số người có việc làm quý III/2023 tiếp tục tăng so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lao động phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn, khoảng 3/5 tổng số lao động có việc làm của cả nước.

Tính chung 9 tháng năm 2023, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người, tăng 760 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch tích cực, lao động có việc làm trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 27%, giảm 118,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.