Xuất khẩu lao động tăng mạnh Xuất khẩu lao động tăng mạnh

Thị trường xuất khẩu lao động đang trên đà phục hồi sau 2 năm bị “đóng băng” do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh ...

Góp phần xóa đói, giảm nghèo

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu tiếp nhận lao động của các nước rất lớn, là cơ hội để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Nhằm giải quyết việc làm, tạo thu nhập, phân công lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngày 8/5/2012, Ban Bí thư khóa XI đã ban hành Chỉ thị 16-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW, Ban Bí thư giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương tiến hành tổng kết Chỉ thị 16-CT/TW nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, thực chất tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 16-NQ/TW ở các cấp, các ngành và địa phương trên phạm vi cả nước.

Loại bỏ rủi ro khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng cần tăng cường khảo sát, kiểm tra để khuyến cáo doanh nghiệp tránh những thị trường rủi ro khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thông tin, quy mô tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng nhanh qua các năm. Đến năm 2022 có 451 tổ chức, doanh nghiệp, cao hơn hơn 2 lần so với thời điểm ban hành Chỉ thị.

Thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài ngày càng mở rộng và phát triển, từ 9 thị trường năm 2013 đến nay đã mở rộng được lên tới 25 thị trường; đưa được hơn 1 triệu lượt người lao động và chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, tăng gần 40% so với bình quân giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị, tạo việc làm cho khoảng từ 7-10% lực lượng lao động tăng thêm hàng năm.

Thu nhập người lao động làm việc ở nước ngoài tương đối ổn định, bình quân 200 triệu đồng người/năm cao hơn nhiều so với làm việc trong nước cùng ngành nghề; bình quân mỗi năm người lao động và chuyên gia gửi về nước khoảng 10 tỷ đô la, tăng 5 lần so với giai đoạn trước khi ban hành Chỉ thị.

"Điều này không chỉ giúp xóa đói giảm nghèo mà còn có tích lũy, đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm; đóng góp vào nguồn ngoại tệ của đất nước; góp phần xây dựng quê hương, đất nước, đặc biệt là vào Chương trình xây dựng nông thôn mới", ông Đỗ Ngọc An nói.

Cũng theo Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trình độ chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong làm việc của người lao động, chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài được nâng cao, bước đầu hình thành đội ngũ chuyên gia, lao động chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi trở về lao động tại Việt Nam.

Xuất khẩu lao động là xu hướng tất yếu

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác đưa người lao động và chuyên gia đi nước ngoài.

Theo đó, hiện nay, công tác đánh giá chất lượng đào tạo nghề, dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho người lao động chưa chặt chẽ, chưa có sự gắn kết giữa hệ thống các cơ sở đào tạo nghề với tạo nguồn đi làm việc ở nước ngoài nên chất lượng lao động chưa đồng đều, tỷ lệ lao động có tay nghề còn thấp.

Công tác hoàn thiện hệ thống luật pháp cho người lao động làm việc ở nước ngoài còn chậm nên việc bảo trợ cho công dân đang làm việc ở nước ngoài còn gặp khó khăn.

Loại bỏ rủi ro khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
Xuất khẩu lao động là xu hướng tất yếu. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung lưu ý, một số địa bàn đưa người đi lao động rất đông nhưng còn thiếu sự quản lý chặt chẽ nên để xảy ra việc vi phạm pháp luật hoặc bỏ trốn. Bộ trưởng yêu cầu, các địa phương cần quan tâm chăm lo "đầu vào, đầu ra", quan tâm việc đào tạo nghề, ngoại ngữ và kỹ năng cho người lao động, chú trọng sàng lọc những địa bàn rủi ro, ngành nghề rủi ro, điển hình như nghề giúp việc gia đình ở địa bàn Ả rập xê út, Trung Đông.

"Chúng ta cần có những cách thức khảo sát, kiểm tra để khuyến cáo các doanh nghiệp đưa người đi lao động ở nước ngoài loại bỏ những ngành rủi ro, những địa bàn rủi ro", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư khóa XI là một chủ trương đúng đắn, mang lại nhiều kết quả quan trọng, nhất là giải quyết việc làm cho một lượng lớn người lao động, tạo thu nhập ổn định, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong nước.

Thời gian tới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức về việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, coi đây là một xu hướng tất yếu.

Bộ trưởng kiến nghị Nhà nước cần hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài để hạn chế việc "móc ngoặc" nâng giá đưa người đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời, xử lý nghiêm các doanh nghiệp trá hình, doanh nghiệp vi phạm các quy định về đưa người đi làm việc ở nước ngoài; nâng cao năng lực quản lý nhà nước liên quan đến nắm bắt quy luật cung cầu về thị trường lao động; đổi mới công tác đào tạo nghề, quan tâm rèn luyện kỹ năng, tác phong làm việc cho người lao động...