28 bộ ngành, địa phương lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai Cần thống nhất khái niệm liên quan đến thu hồi đất để hạn chế tiêu cực Góp ý hoàn thiện các vấn đề về nông nghiệp trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Luật Đất đai (sửa đổi) là tiền đề giúp doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất công bằng
Quang cảnh hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Ảnh: Đinh Luyện)

Tại hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng, pháp luật đất đai năm 2013 vẫn còn tồn tại những bất cập liên quan đến một số vấn đề công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai… tạo ra những bất an cho doanh nghiệp và người dân.

Tất cả những vấn đề này đều đặt ra bài toán mới cho sự phát triển bền vững của đất nước và sự an tâm của các doanh nghiệp. Do đó, thể chế, chính sách có vai trò quan trọng trong khơi thông nguồn lực đất đai là chìa khoá xây dựng đất nước giàu mạnh.

Bởi vậy, việc sửa đổi Luật Đất đai cần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người sử dụng đất, Nhà nước và nhà đầu tư, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người sử dụng đất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với hoàn thiện các quy định về kiểm tra, giám sát, bảo đảm tính nghiêm minh, hiệu lực, hiệu quả của pháp luật về đất đai.

Luật Đất đai (sửa đổi) là tiền đề giúp doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất công bằng
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng, pháp luật đất đai năm 2013 vẫn còn tồn tại những bất cập liên quan đến một số vấn đề công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Nêu quan điểm về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng dự thảo Luật đất đai lần này là sản phẩm không chỉ của cơ quan trình mà cả của Quốc hội, Chính phủ, tập hợp được trí tuệ của hệ thống chính trị, đặc biệt của các doanh nghiệp. Do đó cần được nâng niu, trân trọng, gọt dũa và hoàn thiện.

Phó Thủ tướng cũng dẫn chứng ra một số những vấn đề cần góp ý như: Luật đã tạo điều kiện thuận lợi để tất cả doanh nghiệp có thể tiếp cận đất đai công bằng, sử dụng, khai thác hiệu quả hay chưa? nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thời gian qua, việc tiếp cận đất đai rất khó khăn trong khi đây là khu vực doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng với đất nước. Về phương pháp định giá đất đai, Phó Thủ tướng cho rằng nếu định giá đất không chính xác sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp do nguyên nhân chủ quan, duy ý chí.

Như vậy, cách thức được đề xuất là bỏ đi khung giá và quay lại bảng giá, cố gắng để bảng giá gần như phản ánh được quy luật trong điều kiện thị trường bình thường. Nếu thị trường biến động, lúc đó sẽ tìm cách xác định những biến động đó và cập nhật lại bảng giá. Có bảng giá đất, chính sách sẽ xoay quanh bảng giá đó để tạo sự công bằng trong thu hồi đất đai, đền bù cũng như việc thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng đất đai.