Nhiều người dân thoát nghèo từ nguồn vay tín dụng Cẩn thận kẻo dính nợ xấu từ thẻ tín dụng
Nguồn vốn huy động tín dụng tiếp tục tăng trưởng

Những tháng cuối năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo TCTD trên địa bàn triển khai tích cực và hiệu quả chính sách và giải pháp của ngành Ngân hàng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, tiếp nhận và kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của khách hàng, người dân; xử lý nghiêm các TCTD không chấp hành, chậm xử lý, cố tình gây khó khăn, phiền hà, thiếu trách nhiệm trong triển khai theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước .