Áp lực với lãi suất cho vay Nhiều ngân hàng đồng loạt tăng mạnh lãi suất huy động Người dân “đổ” tiền vào ngân hàng khi lãi suất tăng cao

Cuộc đua lãi suất tiền gửi ở các ngân hàng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong những ngày đầu tháng 10, một số ngân hàng đã tiếp tục có quyết định tăng lãi suất huy động, có ngân hàng tăng lãi suất hai lần trong vòng nửa tháng.

Mới đây, VPBank thông báo áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 6/10 với điều chỉnh tăng 0,3%/năm ở nhiều kì hạn.

Với lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy, tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tăng từ 5,8-6,6%/năm lên 6,1-6,9%/năm với các mức tiền gửi từ dưới 300 triệu đồng đến 50 tỷ đồng trở lên. Lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng cũng tăng 0,3%/năm ở các mức tiền gửi. Tương tự, lãi suất kỳ hạn 36 tháng cũng tăng 0,3 điểm % lên 7-7,8%/năm.

Mức lãi suất cao nhất áp dụng tại VPBank khi gửi tại quầy là 7,8%/năm tại kỳ hạn 36 tháng khi gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

Với hình thức gửi tiết kiệm online, lãi suất tại các kỳ hạn cũng tăng 0,3%/năm tại các kỳ hạn. Trong đó, tại kỳ hạn 6 tháng lãi suất tăng lên 6,3-7,1%/năm, lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng tăng lên 6,7-7,5%/năm và lãi suất kỳ hạn 36 tháng tăng lên 7,2-8% tại kỳ hạn 36 tháng với các mức tiền gửi từ dưới 300 triệu đồng đến 50 tỷ đồng trở lên.

Nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi
Biểu lãi suẩt VPBank áp dụng từ 6/10. (Nguồn:VPBank)

Trước đó, VPBank đã thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động áp dụng từ ngày 24/9 tăng từ 0,5-1 điểm % tại một số kỳ hạn.

Bên cạnh đó, Techcombank cũng có sự điều chỉnh lãi suất áp dụng từ 7/10. Lãi suất tại kỳ hạn 1-3 tháng kịch trần ở mức 5%/năm. Tại kỳ hạn 6 tháng lãi suất tối đa ở mức 7,2%/năm, lãi suất tại kỳ hạn tháng niêm yết tối đa ở mức 7,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng

Sacombank cũng thông báo điều chỉnh lãi suất huy động áp dụng từ 6/10. Lãi suất có kỳ hạn truyền thống được điều chỉnh tăng 0,5-0,7%/năm. Tại các kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất ở mức từ 6% trở lên, tại các kỳ hạn 12-36 tháng, lãi suất từ 7% trở lên. Hiện lãi suất cao nhất tại ngân hàng áp dụng cho tài khoản mở tại quầy là 7,5%/năm.

Đối với tài khoản mở trực tuyến, khi gửi tiết kiệm với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, lãi suất ở mức từ 7%/năm. Mức lãi suất cao nhất khi gửi trực tuyến là 8%/năm tại kỳ hạn 36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất áo dụng tại ngân hàng hiện nay.

Nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất tiền gửi
Biểu lãi suất mới Sacombank áp dụng từ 6/10. (Nguồn: Sacombank)

Qua khảo sát cho thấy, VIB cũng đã cập nhật biểu lãi suất mới được điều chỉnh tăng lên khoảng 5%/năm-6,9%/năm, áp dụng tương ứng cho các kỳ hạn 1-36 tháng, nhận lãi cuối kỳ.

Trong tháng 10, VIB vẫn triển khai các hạn mức tiền gửi cụ thể như sau: Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ và hạn mức từ 3 tỷ đồng trở lên.

Khách hàng khi gửi tiền có kỳ hạn 1 tháng đến 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung là 5%/năm, áp dụng cho tất cả các hạn mức tiền gửi, tăng 1%/năm-1,1%/năm.

Tại kỳ hạn 7-8 tháng, lãi suất VIB triển khai cho hạn mức từ 10 triệu đến dưới 300 triệu là 6,4%/năm, tăng 0,6%/năm so với tháng trước. Với hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên, lãi suất được áp dụng chung là 6,6%/năm, tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm.

Khách hàng khi chọn gửi tiền với kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suât ngân hàng cho hạn mức 10-300 triệu đồng là 6,5%/năm, tăng 0,1%/năm và 0,6%/năm. Trong cùng kỳ hạn, lãi suất áp dụng cho hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên là 6,7%/năm, tăng 0,3-0,5 điểm phần trăm.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng, ngân hàng VIB hiện đang triển khai lãi suất từ 6,6%/năm đến 6,9%/năm sau khi tăng từ 0,3%/năm đến 0,5%/năm. Trong đó, 6,9%/năm là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VIB, áp dụng cho hạn mức từ 3 tỷ đồng trở lên với thời hạn 24-36 tháng.

Nếu khách hàng gửi tiền tại ngân hàng với kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ chỉ được hưởng lãi suất khá thấp là 0,2%/năm. Nếu tài khoản được tất toán trước hạn sẽ được hưởng lãi suất chỉ ở mức 0,1%/năm.

Cũng trong tháng này, phạm vi lãi suất tiết kiệm được triển khai cho hình thức gửi tiết kiệm online được điều chỉnh tăng từ 0,2%/năm đến 1%/năm. Hiện tại, khung lãi suất huy động vốn được áp dụng trong khoảng 5%/năm-6,9%/năm, áp dụng tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lãi cuối kỳ.

Qua khảo sát, lãi suất tiền gửi thấp nhất là 5%/năm, được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng cho tất cả các hạn mức tiền gửi. Trong khi đó, 6,9%/năm là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại kỳ hạn 24-36 tháng với hạn mức từ 300 triệu đồng trở lên.