9 tháng đầu năm, thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng qua thanh tra Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai Làm thế nào để thu hồi hết tài sản do tham nhũng, hối lộ?

Theo Bộ GTVT, năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra được Bộ GTVT quán triệt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bộ GTVT đã chỉ đạo Thanh tra Bộ đã triển khai 8 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 5 nhiệm vụ đột xuất; lực lượng thanh tra chuyên ngành GTVT đã thực hiện 30.576 cuộc thanh tra, kiểm tra, quyết định xử phạt 20.085 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt trên 90,5 tỷ đồng.

Phạt trên 90,5 tỷ đồng liên quan đến công tác chống tham nhũng trong ngành Giao thông
Ngoài việc đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, trong năm 2023 Bộ GTVT cũng đặt mục tiêu phòng, chống tham nhũng trong ngành. (Ảnh: Đinh Luyện).

Theo Bộ GTVT, nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, yêu cầu, chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật, dứt điểm, không để tồn đọng, kéo dài; việc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng liên tục, kịp thời.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tình trạng tham nhũng, tiêu cực; nhận thức của người đứng đầu về công tác phòng, chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ đã xây dựng, ban hành và triển khai bài bản, có hiệu quả kế hoạch phòng chống tham nhũng, tiêu cực góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, trong công tác liên quan, Bộ GTVT đã ban hành 36 văn bản để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với một số lĩnh vực được dư luận xã hội hết sức quan tâm, tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng, tiêu cực.

Bộ GTVT cũng đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đến 27 đầu mối Đảng ủy trực thuộc; đã triển khai Hội nghị quán triệt Nghị quyết 50-NQ/BCSĐ, ngày 5/10/2022 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Quyết định số 1504/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030 của Bộ GTVT” đến trên 300 cán bộ chủ chốt của các đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ đã xử lý kỷ luật cảnh cáo 10 chi bộ, khai trừ 63 đảng viên, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng 24 đảng viên; đã chuyển thông tin 6 cơ sở đào tạo lái xe có dấu hiệu gian lận trong dạy thực hành lái xe ô tô đến cơ quan công an địa phương để xử lý theo quy định.