Bộ Y tế kiến nghị nhiều chế độ đãi ngộ mới cho cán bộ, nhân viên y tế Bộ Y tế kiến nghị nhiều chế độ đãi ngộ mới cho cán bộ, nhân viên y tế
Quảng Bình: Miễn học phí kỳ 1 cho học sinh mầm non và phổ thông công lập
Tất cả các học sinh tại Quảng Bình được miễn học phí kỳ 1.

Theo đó, các Sở, ngành tỉnh Quảng Bình đã thống nhất mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập quy định như sau.

Khu vực thành thị: Nhà trẻ và mẫu giáo 300-370 nghìn đồng/trẻ/tháng (tùy theo bán trú hoặc không bán trú); trung học cơ sở, trung học phổ thông 300 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Khu vực nông thôn: Nhà trẻ và mẫu giáo 100-150 nghìn đồng/trẻ/tháng; trung học cơ sở 100 nghìn đồng/học sinh/tháng; trung học phổ thông 200 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang ven biển: Nhà trẻ và mẫu giáo 50-80 nghìn đồng/trẻ/tháng; trung học cơ sở 50 nghìn đồng/học sinh/tháng; trung học phổ thông 100 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Trong trường hợp học trực tuyến thì mức thu học phí bằng 80% mức học phí theo từng cấp học được quy định tại nghị quyết này.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Bình đã xem xét, biểu quyết thông qua 12 nghị quyết. Đây là những nội dung rất quan trọng và thiết thực, có phạm vi ảnh hưởng lớn, có vai trò hỗ trợ và tạo thêm động lực cho sự phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng, sự mong mỏi của đông đảo cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Chia sẻ với khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19. HĐND tỉnh này đã quyết định không thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Sang học kỳ 2 thì điều chỉnh tăng ở mức sàn theo quy định của Chính phủ.