Kinh tế từ văn hóa: Hiện tượng và xu thế Hà Nội tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2022 Phát triển Văn hoá kinh doanh

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 25/11. Theo đó, Diễn đàn được tổ chức nhằm thực hiện Chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021 về việc xây dựng văn hoá kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội.

Sắp diễn ra Diễn đàn quốc gia thường niên
Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: P.B)

Với chủ đề "Chấn hưng Văn hoá - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững", Diễn đàn năm nay nhằm góp phần thực hiện hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trườnh kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hoá như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá kinh doanh; tôn vinh doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan toả sâu rộng Cuộc vận động "Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề như: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hoá đến phục hồi và phát triển kinh tế vền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hoá - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hoá trong phục hồi và phát triển văn hoá bền vững, nhất là trong và sau dịch Covid-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hoá trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19, các xung đột địa - chính trị, địa - kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay.

Diễn đàn lần này sẽ có sự tham gia của 600 đại biểu, nhà khoa học, quản lý doanh nghiệp, các bộ, ban, ngành. Trong đó, số lượng các doanh nghiệp sẽ chiếm phần hơn. Tại Diễn đàn, sau tổng quan chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về chấn hưng văn hoá sẽ là 2 tham luận với chủ đề: Vai trò, vị trí của văn hoá kinh doanh trong việc chấn hưng văn hoá dân tộc và Khát vọng của doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới. Diễn đàn sẽ được tổ chức từ 8h đến 11h30 ngày 3/12/2022 tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội.

Bên cạnh đó, Lễ tôn vinh và trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam" năm 2022 cũng sẽ được tổ chức trong dịp này. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh do Hội đồng quốc gia xét duyệt "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam" lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.