Ấn tượng những màn so tài tại giải vật truyền thống ở Hà Nội Phát huy truyền thống thượng võ trên quê hương Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng Sơn Tây nỗ lực hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa

Theo dự kiến, thời gian tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lòng Hồ, xã Kim Sơn và điểm du lịch Khu nghỉ dưỡng Glory Resort, xã Xuân Sơn vào chiều và tối 27/5 (Thứ bảy). Địa điểm tại Nhà Văn hóa thôn Lòng Hồ, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây.

Sắp khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023
Các đại biểu khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2022.

Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây yêu cầu, bên cạnh tuyên truyền quảng bá khu du lịch Lòng Hồ, xã Kim Sơn và khu nghỉ dưỡng Glory resort, xã Xuân Sơn là điểm du lịch cấp Thành phố cần tạo không khí phấn khởi, thu hút sự tham gia hưởng ứng trong nhân dân trên địa bàn thị xã Sơn Tây và các địa phương lân cận về sự kiện khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023. Các hoạt động cần được diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo khách du lịch tham gia.

Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu các đơn vị được giao cần có sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ thị xã đến các xã, phường; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng, cơ quan, địa phương, đơn vị và nhân dân trong việc thực hiện nội dung kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Ngoài ra, cần đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và đảm bảo hài hòa lợi ích về kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân, các hộ kinh doanh trong khu vực; đảm bảo khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.