Phụ nữ Sơn Tây rạng rỡ trong "Tuần lễ áo dài" Sắp diễn ra chương trình hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” tại thị xã Sơn Tây Đẩy mạnh xây dựng chính quyền “Thân thiện - Trách nhiệm - Vì dân”

Cụ thể, xét riêng về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa từ thị xã đến cơ sở luôn được quan tâm đầu tư. Đến nay, trên địa bàn thị xã Sơn Tây có 1 nhà thiếu nhi, 1 thư viện, 1 phòng triển lãm, 3 trung tâm văn hóa xã; 114/118 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Đáng chú ý, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Sơn Tây được đầu tư xây mới với tổng mức đầu tư 119,602 tỷ đồng; 15/15 xã, phường có hệ thống truyền thanh không dây; công tác thu - ghi - phát sóng đảm bảo chất lượng cao, thông suốt.

Sơn Tây nỗ lực hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa
Không gian Phố đi bộ thành cổ Sơn Tây được đầu tư hiện đại, khang trang.

Hệ thống nhà văn hoá ở các thôn, tổ dân phố đã và đang thực sự phát huy hiệu quả, là địa điểm sinh hoạt văn hoá, văn nghệ của nhân dân; là nơi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu.

Qua thống kê, toàn thị xã Sơn Tây có 35.031/36.481 gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 58/62 tổ dân phố văn hóa; 53/56 thôn văn hóa; 125 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa.

Công tác phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa được chú trọng. Hàng năm, đều tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

Hiện tại, toàn thị xã có hơn 60 cán bộ làm công tác văn hóa, 15/15 xã, phường đều có cán bộ đảm nhận công tác văn hóa. Về cơ bản, cán bộ văn hóa thị xã và cơ sở có trình độ chuyên môn đại học và trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên.