TP.HCM: Đăng kiểm xe cơ giới sẽ “nghẹt thở” trở lại vào tháng 12/2023 Chính phủ yêu cầu rà soát giảm thuế, phấn đấu giảm lãi suất cho vay Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô, rơ moóc sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư 11/2024/TT-BGTVT quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới.

Theo đó, từ ngày 15/6, chủ ô tô miễn đăng kiểm lần đầu khi đến trung tâm đăng kiểm làm thủ tục nhận Giấy chứng nhận đăng kiểm và Tem kiểm định cần trả hai loại phí: Phí cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm, Tem kiểm định và phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện.

Sắp thay đổi lệ phí đăng kiểm ô tô
Việc đăng kiểm phương tiện thời gian tới sẽ có điều chỉnh lệ phí.

Mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là: 46.000 đồng/xe; mức giá dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe cơ giới là: 23.000 đồng/lần/xe. Giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm chi phí tổ chức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư 11/2024/TT-BGTVT cũng quy định, đơn vị đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Thông tư 78/2021/TT-BTC, Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đơn vị đăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ theo quy định pháp luật về giá, thực hiện chính sách thuế, nộp thuế theo quy định pháp luật thuế, quản lý thuế hiện hành. Tổ chức, cá nhân được đơn vị đăng kiểm cung cấp dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho đơn vị đăng kiểm theo mức giá nêu trên.

Như vậy, chủ xe ô tô mới không cần mang xe đến kiểm định, nhưng mất phí cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm, Tem kiểm định và phí dịch vụ lập hồ sơ phương tiện. Với việc không cần đưa xe đến để kiểm tra, chủ phương tiện sẽ không mất giá dịch vụ kiểm định, hiện nay dao động từ 250.000 - 570.000 đồng/xe, tùy từng loại xe. Tuy nhiên, chủ xe vẫn cần nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm và Tem kiểm định. Thông tư 11/2024/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2024.