Sắp khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 Ấn tượng những màn so tài tại giải vật truyền thống ở Hà Nội Phát huy truyền thống thượng võ trên quê hương Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng

Theo đó, mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” được thành lập gồm 10 hộ gia đình hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí.

Mô hình hoạt động theo cơ chế cấp ủy đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, các tổ chức đoàn thể phối hợp thực hiện, lực lượng công an làm nòng cốt, nhân dân thực hiện.

Nhiệm vụ của tổ bao gồm triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); nắm tình hình liên quan đến công tác PCCC&CNCH, đồng thời kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân, công an phường xử lý; tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC&CNCH, tích cực tham gia mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”;

Sơn Tây có thêm mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”
Việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư qua mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” giúp xử lý tốt các tình huống cháy nổ ban đầu.

Tổ chức lực lượng, phương tiện PCCC&CNCH tại chỗ; tham gia các hoạt động PCCC&CNCH như tuyên truyền, tập huấn, diễn tập phương án PCCC&CNCH khi được cấp có thẩm quyền huy động.

Mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay và tối thiểu 1 dụng cụ phá dỡ; lắp đặt 1 chuông báo cháy tại tầng 1, 2 nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp; mỗi hộ gia đình được kết nối liên thông để khi có sự cố tại một nhà, tất cả các nhà khác đều biết để hỗ trợ cứu người, tài sản và tổ chức chữa cháy…

Việc thành lập tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy là việc làm cần thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đây là điều kiện tốt nhất để xử lý tình huống cháy nổ ban đầu, đặc biệt là thiết lập cơ chế phối hợp giữa các gia đình, nhằm phát huy hiệu quả hỗ trợ tại chỗ trong công tác xử lý cháy, nổ.

Ngay sau lễ ra mắt mô hình tổ liên gia, việc thực tập phương án PCCC&CNCH tại khu dân cư đã được triển khai. Với tình huống giả định là cháy tại nhà 1 hộ dân trên phố, buổi thực tập diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, an toàn về người và tài sản.