Thứ bảy 24/02/2024 19:37 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Mê Linh tiếp tục đấu giá 86 thửa đất tại xã Liên Mạc
Cân nhắc bổ sung quyền sử dụng đất của người nước ngoài
Xem thêm