Thứ ba 16/07/2024 17:34 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Giá điện phải phù hợp khả năng chi trả của người dân
Xem thêm