Giá gạo và học phí đẩy CPI tháng 10 tăng 0,08% Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội tăng 3,06% Ngành bán lẻ dè dặt với mục tiêu kinh doanh

Trong tháng 10, có 7/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước, trong đó: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,63% (tác động làm tăng CPI 0,13%) chủ yếu do giá gas trong nước tăng 4,37% và giá vật liệu xây dựng tăng 0,38%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,23% (tác động làm tăng CPI 0,07%) do giá lương thực tăng 0,63%; giá thực phẩm tăng 0,19%; dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng 0,18%.

Tháng 10: Chỉ số giá tiêu dùng của Hà Nội tăng nhẹ
Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,63%. (Ảnh minh hoạ: HP)

Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,18%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,17%; đồ uống, thuốc lá tăng 0,12%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,46% (trong đó giá các mặt hàng trang sức tăng 0,65%, dịch vụ chăm sóc cá nhân tăng 1,89%).

Trong tháng 10, có 4/11 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước: Giao thông giảm 1,38% (tác động làm giảm CPI chung 0,14%) do trong tháng giá xăng điều chỉnh giảm so với tháng trước 4,41%, dầu diezen giảm nhẹ 0,72%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,23%; giáo dục giảm 0,06%; thiết bị, đồ dùng gia đình giảm 0,02%.

Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 1,51% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó 9/11 nhóm hàng CPI tăng là đồ uống và thuốc lá; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón, giày dép; văn hóa, giải trí và du lịch; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; giáo dục thuốc và dịch vụ y tế; hàng hóa và dịch vụ khác.

Có 2/11 nhóm hàng CPI bình quân 10 tháng giảm so với bình quân cùng kỳ: Giao thông giảm 2,38%; bưu chính viễn thông giảm 0,62%.

Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên cả nước trong tháng 10/2023 tăng 0,08% so với tháng trước là do nguyên nhân một số địa phương thực hiện tăng học phí và giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 10/2023 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng trong đó nhóm giáo dục tăng cao nhất với 2,25% (làm CPI chung tăng 0,14 điểm phần trăm). Trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 2,54% do một số địa phương thực hiện tăng học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, giá vở, giấy viết các loại tháng 10 tăng 0,11% so với tháng trước; giá bút viết tăng 0,16%; giá văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác tăng 0,2%.